Klucz do sukcesu

Kierownik ds.Trade Marketingu to osoba, do której zadań należy wykorzystanie działań marketingowych w strate­gicznym i taktycznym wspomaganiu sprzedaży. Ponadto w ramach jego kompetencji leży nadzór nad prawidłową wymianą informacji pomiędzy działem sprzedaży i marketingu w celu za­pewnienia realizacji działań marketingowych i tworzenie nowych koncep­cji oraz kierowanie realizacją akcji promocyjnych.

Osoba pracująca na tym stanowisku koordynuje i jest odpowiedzialna za wdrażanie strategii marketingo­wych wspomagających sprzedaż, nadzoruje i koordynuje przygotowywa­nie i przeprowadzanie wszystkich działań promocyjnych firmy, współpra­cuje z agencjami promocyjnymi przy tworzeniu koncepcji oraz realizacji programów promocyjnych, zarządza projektowaniem i nadzoruje proces produkcji materiałów promocyjnych i reklamowych oraz nadzoruje pracę merchandiserów. Wśród obowiązków kierownika ds. Trade Marketingu znajdują się również delegowanie zadań podległym pracownikom i kierowanie nimi, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników terenowych, kompletowanie informacji na temat wyników akcji promocyjnych oraz dokonywanie pre­zentacji dotyczących aktywności marketingowych i handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>