Klucz do sukcesu

Z punktu widzenia socjologicznego konsumentów rozpatruje się jako komunikatywną publiczność rynkową. Można na to patrzeć poprzez dwa aspekty – konsumenci jako jedna ze stron, z którą komunikuje się przedsiębiorstwo w stosunkach handlowych oraz konsumenci jako zjawisko ogólnospołeczne.

Komunikatywna publiczność rynkowa przy pomocy środków przekazu, czyli czasopism, targów, wystaw i programów konsumenckich prezentuje swe wymagania wobec producentów. Pojęcie to zostało stworzone i wprowadzone przez Eugena Buβa. Przyjął on 2 założenia, na bazie których zbudował nowy model rynku. Pierwsze z założeń dotyczy zaufania i integracji, które zachodzą na rynku między przedsiębiorstwem a publicznością rynkową. Drugie zaś związane jest z pełnioną przez dane przedsiębiorstwo funkcją, polegającą na łączeniu się z konsumentami.

Buβ uważa, że zachowania konsumentów oraz producentów objęte są kontrolą o charakterze normatywnym. Według niego ,,kontrola przekształca się z zasad koordynacji normatywnej instytucji społecznych w zasady strukturalne społecznych zachowań”. Normatywne zasady mogą być sklasyfikowane na dwa sposoby. Z jednej strony jest to system zachowań publiczności rynkowej i przedsiębiorstw, a z drugiej to system norm komunikatywnych publiczności rynkowej. Na system norm składają się normy publiczności jako materialne normy zachowania, zobowiązań, interesów, wartości, adresatów komunikatywnej publiczności (przedsiębiorców), a także publiczności rynkowej (czyli grup klientów mających podobne gusta  czy upodobania).

Model komunikatywnej publiczności rynkowej składa się z trzech następujących elementów:

  1. system zachowań rynkowych,
  2. system norm rynkowych,
  3. system kontroli.

Najważniejsze w tym modelu są stosunki między przedsiębiorcami a klientami. Mają one charakter nie tylko ekonomiczny, lecz także socjologiczny, ponieważ uczestnicy rynku muszą podporządkować się normom oraz regułom społecznym. Czas funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku zależy od decyzji podejmowanych przez konsumentów. To oni poprzez darzenie zaufaniem określonego przedsiębiorstwa wybierają jego produkt, co implikuje zapewnienie mu osiągnięcia zysku niezbędnego do przetrwania i prawidłowego funkcjonowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>