Klucz do sukcesu

Reklama podprogowa, zwana również sugestią podprogową bądź przekazem podprogowym, polega na przekazywaniu informacji marketingowych odbiorcy przy ominięciu jego świadomości. Reklama dociera do odbiorcy bez udziału świadomości. Przykładem może być włączanie do filmu pojedynczych klatek z określoną reklamą lub wgrywania ukrytego przesłania do utworów muzycznych.

Koronnym dowodem udowadniającym skuteczność działania reklam podprogowych miał być eksperyment przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych w 1957 r. przez Jamesa Vicary’ego. Podmienił on wybrane klatki filmu wyświetlanego w kinie dla zmotoryzowanych w Fort Dix na reklamy w formie napisów „jedz popcorn” i „pij colę”. Stwierdził on, że jego działanie skłoniło widzów do kupowania tych produktów. Późniejsze eksperymenty jednak dowiodły, że badania te zostały sfabrykowane, co zresztą przyznał sam ich autor. Mimo to zakazano reklamy podprogowej w wielu państwach. Polska również ratyfikowała konwencję o Telewizji Transgranicznej. Konwencja ta zakazuje perswazji z ominięciem świadomości widza, dlatego techniki reklamowe mające na celu oddziaływanie na podświadomość są zakazane.

W latach osiemdziesiątych XX wieku zarzucano niektórym zespołom rockowym stosowanie przekazu podprogowego. Miały one w ten sposób propagować satanizm oraz nakłaniać do samobójstwa (sprawa płyty Stained Class zespołu Judas Priest). Miały one rzekomo umieszczać w swoich utworach ukryte komunikaty, które dało się usłuszeć dopiero wtedy, gdy utwór odtwarzano od tyłu.

Według niektórych badaczy przekaz podprogowy jest jedynie mitem. Argumentują oni, że nie można ulec propagandzie, jeżeli nie widzi się elementu tej propagandy. Mimo to eksperymenty wykazały, że pewne bodźce podprogowe mają wpływ na procesy poznawcze, choć wpływ ten utrzymuje się zaledwie przez ułamki sekundy. Rejestrowane mogą być jedynie proste informacje, takie jak np. stan emocjonalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>