Klucz do sukcesu

Reklama typu display to najstarszy rodzajem promocji w internecie. Banner graficzny stanowił pierwszy nośnik reklamowy. Działania realizowane poprzez korzystanie z nośników graficznych najczęściej służą realizacji kampanii mających na celu budowanie wize­runku bądź  świadomości marki. Sprawdzają się również we wszelkich projektach, w przypadku których duże znaczenie ma prezentacja wizualna produktu lub oddzia­ływanie na emocje odbiorców. W tej kategorii najczęściej stosuje się nośniki o du­żych rozmiarach. Jednak działania marketingowe w internecie można realizować też z wykorzystaniem wielu form i formatów.

Pierwotnie formy reklam internetowych podobne były do promocji w prasie – reklama w żaden sposób nie ograniczała kontaktu z treścią strony. Do konsumenta należała decyzja, czy chce on skupić swoją uwagę na emitowanym przeka­zie. Przykładami tego typu nośników są wszystkie formy wkomponowane w treść witry­ny, np. bannery, które nie zasłaniają treści znajdujących się na serwisie. Internauta sam podejmuje decyzję, czy chce zainteresować się reklamą. Tego typu formy reklamy określa się jako nieinwazyjne.

Z czasem, kiedy możliwości technologiczne i szybkość łączy internetowych zaczęły wzrastać, zwiększyły się też możliwości kreatywne twórców kampanii. W serwisach internetowych coraz częściej zaczęła pojawiać się promo­cja o charakterze inwazyjnym (agresywnym). Do agresywnych reklam zaliczamy wszelkie formy zasłania­jące całość lub część treści serwisu i przerywające bądź zakłócające kontakt użyt­kownika ze stroną. Przykładami takich reklam są: toplayer, interstitial, brandmark. Obecnie wiele form należy do kategorii pośredniej, np. wieżowce (skyscraper), ale w wersji scroll (czyli pływającej) lub expand (rozszerzającej się).

Reklamy graficzne w internecie można podzielić nie tylko według sposobu ich wyświetlania, ale też technologii, w jakiej są wykonane. Reklama graficzna może być ruchoma (animowana, np. przygo­towana w formacie SWF – flash bądź GIF) lub statyczna (np. w formacie PNG lub JPG).

Zaawansowa­ne reklamy internetowe wymagają korzystania z narzędzi do projektowania animo­wanych kreacji. Najbardziej popularną (i jednocześnie bardzo kosztowną) technologią stosowaną w tym celu jest Flash stworzony przez fir­mę Adobe. Oprócz wykorzystania animacji, reklama internetowa oferuje też możliwości interaktywne. Materiały przygotowuje się w taki sposób, aby na ich no­śniku oprócz kliknięcia internauci mogli wykonać także inne czynności, np. wieżowiec z krótką i prostą grą lub billboard posiadający wbudowaną. Można je wykonać także wykorzystując język programowania HTML bądź DHTLM. Oczywiście nie są to wszystkie możliwości, jakie można współcześnie wykorzystać, jest ich znacznie więcej.

Ustaleniem formatów reklam w internecie zajmują się wydawcy i właściciele stron in­ternetowych. Jednak aby ułatwić realizację kampanii marketingowych, raz na jakiś czas ustala się ogólnorynkowe standardy, które określają formaty i wymiary reklam ak­ceptowane przez największe portale internetowe i sieci reklamowe. Organizacją o charakterze ogólnoświatowym, która zajmuje się wprowadzaniem norm w tej dziedzinie, jest IAB (Interac­tive Advertising Bureau). Działa ona również na terenie naszego kraju. Dzięki temu, że rynek online w pewnym stopniu samoreguluje się, najbardziej popularne formaty reklamy internetowej akceptowane są przez praktycznie wszystkie największe portale i serwisy na świecie. Podejście to ułatwia reklamodawcom przygotowanie odpowiednich kreacji oraz pozwala obniżyć koszty. Jest to o tyle ważne, że w przeciwieństwie do telewizji czy prasy, jedna forma reklamy może być emito­wana na kilkudziesięciu bądź nawet kilkuset witrynach jednocześnie.

Standaryzacja dotyczy również ujednolicenia nazw poszcze­gólnych form reklamy. W związku z szybkim rozwojem internetu, coraz większą liczbą witryn i ogólnoświatowym charakterem rynku internetowego często następuje sytuacja, w której taki sam typ reklamy występuje pod różnymi nazwami. Przykład takiej formy stanowi np. billboard (format 750×100 px), nazywany także megabannerem lub superbannerem. Pierwotnie nośnik ten ewoluował od zwykłego, tradycyjnego, mniejszego bannera (rozmiar 468×60 px) i stał się jego większą wersją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>