Klucz do sukcesu

reklamy podprogowe

Reklama podprogowa, zwana również sugestią podprogową bądź przekazem podprogowym, polega na przekazywaniu informacji marketingowych odbiorcy przy ominięciu jego świadomości. Reklama dociera do odbiorcy bez udziału świadomości. Przykładem może być włączanie… Czytaj dalej