Klucz do sukcesu

Stanownisko Kierownika ds.Trade Marketingu

Kierownik ds.Trade Marketingu to osoba, do której zadań należy wykorzystanie działań marketingowych w strate­gicznym i taktycznym wspomaganiu sprzedaży. Ponadto w ramach jego kompetencji leży nadzór nad prawidłową wymianą informacji pomiędzy… Czytaj dalej